Uwaga: zgodnie z zarządzeniem Dyrektora 7 stycznia jest dniem wolnym dla pracowników szkoły i w związku z tym sekretariat szkoły będzie nieczynny.

Dzień 7 stycznia jest także, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora, wolny od zajęć dydaktycznych.