Dnia 9 listopada uczniowie klas: 2B, 3H i 4P wzięli udział w pokazie filmu „Cud nad Wisłą” (polski niemy film fabularny w reżyserii Ryszarda Bolesławskiego z 1921 roku) w Klubie Kościuszkowca w Wesołej.

Aby przybliżyć młodzieży realia tamtych dni, film został poprzedzony prelekcją pracownika naukowego Muzeum Józefa Piłsudskiego dr. Hab. Stefana Artymowskiego. Podczas wykładu zaprezentowane zostały walki Wojska Polskiego o granice Polski ze szczególnym uwzględnieniem walk wspólnie z Armią Ukraińskiej Republiki Ludowej przeciw bolszewickiej Rosji. Walk o wolną Polskę i Ukrainę! 
Wykład "Bolszewika goń, goń, goń..." starał się odpowiedzieć na pytanie jak to się stało, że po ponad stu latach powstało Państwo Polskie oraz przedstawić drogi Polaków w różnych zaborach do niepodległości, ich zaangażowanie w czasie I wojny światowej oraz działanie organizacji społecznych budujących społeczeństwo obywatelskie.