olimpiada 1

Znamy wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej. Uczniowie z naszego liceum uzyskali wysokie miejsca w skali ogólnopolskiej. Pięcioro z nich zdobyło tytuł laureata. Celem olimpiady była popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu. Organizatorem konkursu był OLIMPUS. W konkursie wzięło udział 1099 uczniów (poziom 3). Zadania obejmowały wiedzę z całej mitologii greckiej. Reprezentanci IV LO, którzy zaszli najwyżej to: Maciej Ślusarski (5 miejsce), Emilia Łysik (6 miejsce), Franciszek Giderewicz (9 miejsce), Alicja Sancewicz (12 miejsce) i Kamil Kęska (15 miejsce). Wszyscy uczestnicy ze szkoły zdobyli średnio 80,83% punktów (65,83 % to średnia krajowa). Uczniowie udowodnili, że mitologia nie jest ich piętą Achillesa. Co więcej, pokazali, że mogą wejść na Parnas, czyli osiągnąć sukces.

Aleksandra Kolasa