Dnia 1 września 2020 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021pod ścisłym rygorem sanitarnym.

1 września- 81. rocznica ataku Niemiec na Polskę i początek II wojny światowej. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 żołnierzy) pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Przez 7 dni bohatersko odpierała ona powtarzające się ataki niemieckie z morza, ziemi i powietrza, stając się symbolem polskiego oporu.

• Rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego wprowadzony zostaje na terenie całej Polski stan wojenny.
 „Obywatele Rzeczypospolitej! Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i Historii. W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały naród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się dookoła Wodza Naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały naród polski, błogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa” (Odezwa Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 1 września 1939 r.).

17 września 1939 roku - agresja Związku Radzieckiego na Polskę.Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była częścią tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja.

Po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze. 

 Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego długoletniego kolegi i przyjaciela, emerytowanego nauczyciela języka niemieckiego

Profesora JANA KOSOWSKIEGO.

Wspaniale uczył języka, zarażając swoich uczniów pasją, chęcią do zgłębiania historii, literatury i geografii krajów niemieckojęzycznych. Wymagający, spokojny, ciepły, ale i wyrozumiały, był kochany i szanowany przez uczniów, dla których był wielkim autorytetem. Dla nas, nauczycieli, którzy mieli szczęście Go poznać, był dobrym przyjacielem, zawsze gotowym do pełnych radości, mądrych rozmów, do przyjścia z pomocą, gdy zaistniała taka potrzeba.

Żegnaj Janku, dziękujemy Ci za to wszystko.

Miło nam poinformować, że uczennica naszego liceum Zuzanna Skura została wyróżniona                         w XXVII stołecznej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych" w kategorii ,,Ósemka".

Gratulujemy😊

W tym roku, po raz kolejny, włączamy się do akcji ,,Zaczytani", której celem jest zbiórka książek dla szpitalnych bibliotek. Akcja trwa od 8 września do 11 października 2020 roku. Książki można przynosić do biblioteki – powinny być one w dobrym stanie, przeznaczone dla dzieci, młodzieży lub dorosłych i wydane po 2000 roku.

Zasady zwrotu lub wypożyczania książek z biblioteki szkolnej od dnia 1.09.2020 dla uczniów, nauczycieli i  innych pracowników szkoły IV LO im. Adama Mickiewicza

 

 1. Biblioteka szkolna będzie otwarta zgodnie z godzinami pracy umieszczonymi na drzwiach biblioteki i stronie internetowej szkoły.

 2. Piątek jest dniem bibliotecznym, a więc biblioteka jest zamknięta dla czytelników (w tym czasie nauczyciel bibliotekarz prowadzi wewnętrzne prace biblioteczne).

 3. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej uwzględniające rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły w czasie pandemii koronawirusa:

A. Z biblioteki korzystają osoby zdrowe, które nie miały w ciągu ostatnich dwóch tygodni kontaktu  z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.

B. Uczniowie przychodzący do szkoły i biblioteki zakładają maseczki ochronne / przyłbice.

C.  Uczniowie czekający w kolejce do biblioteki zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego 1,5 – 2 m.

D.  Do pomieszczenia biblioteki należy wchodzić pojedynczo. Zwracane książki zostają przekazane nauczycielowi bibliotekarzowi poprzez włożenie ich do pudła ustawionego przy drzwiach wypożyczalni.

E.  Zamówienie na nowe książki składamy na kartce, wrzucamy je do pudełka, książki odbieramy na następnej przerwie.

F.  Nowe wypożyczane książki uczeń odbiera z biurka nauczyciela bibliotekarza. 

 1.  Nauczyciel bibliotekarz pełni dyżur w maseczce ochronnej i rękawiczkach

 2.    Pomieszczenie biblioteczne jest regularnie wietrzone.

 3.   Dezynfekcji podlega blat stolika, na który uczniowie odkładają zwracane książki, natomiast książki przechodzą co najmniej 24- godzinną kwarantannę.

 4.    Czytelnia biblioteczna zostaje zamknięta do odwołania, nie ma możliwości korzystania z komputera znajdującego się w czytelni.

   

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

Załączniki:

 1. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji pdf
 2. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji word
 3. Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DLA KLAS PIEWSZYCH (robocze)

Spotkanie na boisku szkolnym w dniu 1 września o godzinie 12.30.
Prosimy uczniów o ustawianie się w miejscach zgodnie z umieszczonymi literkami klas.
Obowiązuje pełen reżim sanitarny: maseczka i dezynfekcja dłoni.
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne prosimy rodziców
o nieuczestniczenie w roboczym rozpoczęciu roku.

Zestaw podręczników w roku szkolnym 2020/2021

Klasy 1  Klasy 2 A - HKlasy 2 I - W Klasy 3