Z wielką dumą informujemy, iż nasi uczniowie zostali laureatami II edycji międzyszkolnego konkursu organizowanego przez LVIII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tłumaczenie wierszy patrona szkoły na język angielski. Konkurs był dedykowany uczniom warszawskich liceów, a jego celem było przybliżenie twórczości tego niezwykłego polskiego bohatera, przenosząc jego niepowtarzalną poezję na bardziej międzynarodowy grunt. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przetłumaczenie 3 z 10 podanych przez organizatora wierszy poety. Nagrodzone tłumaczenie zostały wyłonione spośród ponad 80 nadesłanych prac.

Jury konkursu przyznało 1 miejsce Maurycemu Kurczyńskiemu z kl. 1A, 3 miejsce Róży Fil z klasy 2e oraz wyróżnienie dla Alberta Obeid z kl. 2e.

Zwycięskie tłumaczenia wierszy można przeczytać poniżej.

Jeszcze raz bardzo gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów!

Angliści IV LO

Maurycy Kurczynski           Albert Obeid       Roza Fil

Uwagi dotyczące wypełniania deklaracji maturalnych

MATURA 2021 

      UWAGA: ZMIANY  W  DEKLARACJACH    ORAZ  DEKLARACJE SKŁADANE PRZEZ ABSOLWENTÓW.

                      WYPEŁNIACIE    TZW. WARIANT  A : TA  DEKLARACJA

                                                                                               DO  8.02.2021R.

do pobrania

 

17 stycznia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rozpoczyna nowy program poświęcony postaciom, które odmieniły oblicza sztuki, nauki czy gospodarki w XIX i XX wieku. W ich losach znajdują odbicie żydowskie doświadczenia historyczne tego okresu: asymilacja, migracje, otwarcie na świat, wpływ nowych ruchów społeczno-politycznych, tworzenie żydowskiej świeckiej kultury, Zagłada. Z racji swych polsko-żydowskich korzeni napotykali oni pewne ograniczenia i przeszkody, ale zyskiwali też niekiedy nowe możliwości. Ich dorobek jest ważny dla cywilizacji światowej, polskiej czy też żydowskiej. Choć wielu z nich porzuciło świat tradycji lub wyjechało z Polski, jednak fakt wychowania w świecie polsko-żydowskich wartości nie pozostawał bez wpływu na ich życiowe wybory. Zwieńczeniem programu będzie otwarcie nowej galerii „Dziedzictwo”, która jest kontynuacją wystawy stałej "1000 lat historii Żydów polskich" w Muzeum POLIN. Szczegóły na: https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2021/01/11/rozpoczynamy-nowy-program-dziedzictwo