aaaa

14 i 15 września klasy maturalne wraz z Wychowawcami udały się do gmachu Politechniki Warszawskiej, aby zapoznać się z ofertą uczelni wyższych, zasadami rekrutacji

4 września naukę w naszym liceum rozpoczęli uczniowie dziewięciu klas pierwszych. Zostali oni serdecznie powitani przez Dyrektora Szkoły Krzysztofa Maksymow

 

klasy I

klasy II

klasy III

klasy IV