Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk zaprasza uczniów i nauczycieli do korzystania z materiałów udostępnionych na stronie https://ibl.waw.pl/pl/edukacja/ibl-dla-szkol Zostały one przygotowane przez najwybitniejszych współczesnych naukowców, autorów podręczników szkolnych, co już samo w sobie świadczy o ich jakości i przydatności do samodzielnej nauki w domu.

Tak dyrekcja IBL PAN rekomenduje swój projekt:

„W czasach, gdy coraz częściej cyfrowe kopie pozwalają dotrzeć do trudno dostępnych publikacji, a pandemia unieruchomiła w domach uczniów i nauczycieli, postanowiliśmy udostępnić w tym miejscu zarówno linki do najważniejszych publikacji poświęconych literaturze, pdf-y książek i artykułów, dostęp do Nowej Panoramy Literatury Polskiej, dostęp do wykładów nagranych w związku z rokiem Bolesława Prusa (2012 – cykl poświęcony przede wszystkim Lalce), Konkursem Sienkiewiczowskim (2016) oraz do specjalnie nagranych na tę okazję "Wykładów mistrzowskich”, poświęconych najważniejszym zjawiskom w literaturze dawnej i współczesnej, polskim pisarzom, a także interpretacjom poszczególnych utworów.
Wykłady mistrzowskie prowadzą zarówno pracownicy IBL PAN, osoby skupione w Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza, jak i jurorzy OLiJP pracujący w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Mamy nadzieję, że blok ten okaże się pomocny zarówno olimpijczykom i ich nauczycielom, jak i wszystkim uczniom szkół średnich, a także studentom filologii polskiej. Jest to zarazem zapowiedź stopniowego budowania „zdalnej” platformy pozwalającej upowszechnić badania nad literaturą.”