1. Rada Rodziców:

Przewodniczący - Tomasz Głuchowski  kl. 3 T
Wiceprzewodniczący - Piotr Wilczyński  kl. 1 D
Sekretarz - Agnieszka Piskorz-Ryń kl. 3 W
Skarbnik - Judyta Kurczyńska kl. 2 A

 wpłaty dokonuje się na tylko i wyłącznie na konto RR

Uprzejmie prosimy o regularne wpłaty na fundusz Rady Rodziców. 

Nr konta:

Rada Rodziców przy IV LO im. A. Mickiewicza
PKO BP XII O/W-wa
91 1020 1127 0000 1202 0007 8584