1. Rada Rodziców:

1.       Przewodniczący RR  Głuchowski Tomasz  kl. I T

2.       Wiceprzewodnicząca Żechowska Joanna  II H

3.       Skarbnik Pędzińska Agnieszka  I H

2. Komisja Rewizyjna: 

1.       Krystek Marek  II C

2.       Piłatkowska Ewa  II A

3.       Panasevich Sergiusz  II CUprzejmie prosimy o regularne wpłaty na fundusz Rady Rodziców. 

Nr konta:

Rada Rodziców przy IV LO im. A. Mickiewicza
PKO BP XII O/W-wa
91 1020 1127 0000 1202 0007 8584

Wpłat można również dokonywać w sekretariacie szkoły.