1. Rada Rodziców:

Przewodniczący - Piotr Wilczyński
Vice przewodniczący - Tomasz Głuchowski
Sekretarz - Marta Margraf-Drozd
Skarbnik - Judyta Kurczyńska

 wpłaty dokonuje się na tylko i wyłącznie na konto RR

Uprzejmie prosimy o regularne wpłaty na fundusz Rady Rodziców. 

Nr konta:

Rada Rodziców przy IV LO im. A. Mickiewicza
PKO BP XII O/W-wa
91 1020 1127 0000 1202 0007 8584