Zgodnie z sześcioletnią tradycją też i w tym roku uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami wzięli udział w czterodniowym wyjeździe integracyjnym. W cudownie położonym w lesie nad jeziorem ośrodku „Knieja” koło Rajgrodu pierwszoklasiści spędzili czas nie tylko na zajęciach dydaktycznych dotyczących WSO, bioróżnorodności ekosystemów, działań ratowniczych czy higienicznego trybu życia, ale przede wszystkim na wykonywaniu różnych zadań, braniu udziału w zaskakujących konkursach, sprawdzaniu swoich umiejętności w trakcie olimpiady sportowej, przygotowaniach do pokazu talentów, posmakowaniu aktorskiej gry, tańczeniu w rytm dyskotekowej muzyki oraz integrowaniu się. Nad realizacją zadań i współzawodnictwem fair play czuwała silna ekipa trzecioklasistów. A czterodniowe zmagania w przeróżnych konkurencjach wygrała klasa 1H. Gratulujemy!