W dniu 6 grudnia 2012 r. w naszej szkole miała miejsce finałowa gala dzielnicowego konkursu „O roku ów...” – wokół wydarzeń historycznych z XI i XII księgi „Pana Tadeusza”. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, pana Tomasza Kucharskiego. Skierowany był do uczniów ze wszystkich typów szkół na terenie tejże dzielnicy. Jego celem było przede wszystkim propagowanie czytania najwybitniejszych dzieł literatury narodowej oraz poszerzanie wiedzy o wydarzeniach historycznych i wybitnych postaciach z narodowego Panteonu, opisanych w „Panu Tadeuszu”, a także upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa w kulturze, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształcenie artystycznych i literackich umiejętności oraz twórcze wykorzystanie technik multimedialnych. Ważnym celem konkursu była też integracja młodzieży z różnych szkół.

Konkurs spotkał się z zainteresowaniem uczniów ze szkół zarówno podstawowych, jak i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Wpłynęło prawie czterdzieści prac w różnych kategoriach wiekowych. Uczniowie szkół podstawowych mieli za zadanie zaprojektować pocztówkę przedstawiającą postać historyczną występującą w „Panu Tadeuszu”, zaadresować ją do wybranej przez siebie fikcyjnej postaci z utworu i sformułować krótkie pozdrowienia. Zadaniem gimnazjalistów było przedstawienie XI i XII księgi naszej narodowej epopei w formie komiksu. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych mogła dokonać wyboru formy swoich prac i przygotować album malarsko-słowny lub prezentację multimedialną. Wszystkie nadesłane prace można było obejrzeć podczas finałowej gali na specjalnie przygotowanej wystawie.

Uroczystość rozdania nagród rozpoczęła się przedstawieniem opartym na fragmentach XI i XII księgi „Pana Tadeusza” w wykonaniu uczniów naszego liceum pod kierunkiem p. Barbary Kucharskiej i p. Justyny Samborskiej. Następnie uczniowie deklamowali fragmenty inwokacji w różnych językach. Występy uświetnił śpiew chóru pod kierunkiem p. Barbary Sroki.

I wreszcie nadszedł wyczekiwany przez wszystkich moment. Dyrektor Szkoły, pani Marzenna Zaworska oraz prezes Stowarzyszenia Wychowanków, pan Andrzej Niemierko wręczyli uczniom nagrody i wyróżnienia, a ich nauczycielom dyplomy z podziękowaniem za przygotowanie młodzieży do konkursu. Zgromadzeni na sali goście oraz uczniowie i nauczyciele naszego Liceum obejrzeli dwie nagrodzone prezentacje multimedialne. Zaprezentowana też została praca poza konkursem – pełen humoru filmik o naszej szkole oparty na strofach z „Pana Tadeusza”. Gala zakończyła się słodkim poczęstunkiem.