W dniu 10 października br., podczas uroczystej gali wręczenia nagród Ogólnopolskiego Rankingu IT Szkoła, IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie i Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki podpisały, w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Włodzimierza Paszyńskiego,  umowę o współpracy pomiędzy placówkami. Porozumienie dotyczy objęcia patronatem II klasy o profilu informatycznym.

Głównym celem współpracy jest realizacja wspólnych działań w zakresie edukacji informatycznej. Dzięki nawiązaniu takich relacji, uczniowie otrzymują szansę na rozwój osobisty, na realizowanie się w tym, co ich pasjonuje. Jest to także możliwość poznania przez młodzież środowiska akademickiego, jego życia kulturalnego i naukowego.
Uczelnia realizując swój projekt pod nazwą IT Szkoła, wspierać będzie klasę informatyczną w zakresie umożliwienia uczniom uczestnictwa w zajęciach warsztatowych, organizowanych w siedzibie Uczelni. Młodzież będzie także uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych odbywających się w WWSI, np. konferencjach, spotkaniach branżowych, panelach dyskusyjnych.
Taka forma podejmowania działań przez uczelnie wyższe z pewnością przyczyni się do rozwoju młodych ludzi i przełoży na świadome podjęcie decyzji o wyborze swojej drogi edukacyjnej po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.