Cele projektu:

 • zwrócenie uwagi na problem głodu na świecie i podjęcie próby znalezienia rozwiązań
 • uświadomienie innym wpływu jaki mamy na sytuację w krajach Globalnego Południa
 • zdobywanie i dzielenie się wiedzą na temat braku żywności na świecie
 • poznanie i przekazywanie wiedzy o sposobach na niemarnowanie żywności
 • rozwijanie umiejętności szukania i selekcjonowania informacji
 • uczenie się efektywnego przekazywanie wiedzy
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie, dzielenia się zadaniami i odpowiedzialnością


Nasze działania:

 • akcja plakatowa w szkole
 • przeprowadzenie warsztatów na godzinach wychowawczych w klasach pierwszych
 • spotkanie z wolontariuszką pracującą w Krajach Globalnego Południa
 • gazetka klubu „Szkoły Humanitarnej”
 • zorganizowanie akcji w dla uczniów szkoły pt. „Jedzenie – każdy kocha, nie każdy ma”
 • wystawa prac uczniów w Centrum Promocji Kultury Praga Południe

W dniach 12-16.11 ruszyły warsztaty w klasach pierwszych organizowane przez Klub Szkoły Humanitarnej w ramach projektu „Jak to ugryźć? Czyli jak rozwiązać problem głodu na świecie.” Uczniowie będą pogłębiać swoją wiedzę na temat Krajów Globalnego Południa, dowiedzą się gdzie panuje głód, dlaczego tak jest i co mogą zrobić, by to zmienić.