chrzes

W tym roku w całym kraju obchodzimy rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski. Temu wydarzeniu towarzyszą różnego rodzaju imprezy nie tylko kościelne i państwowe, ale także samorządowe i… szkolne. Nasze liceum również włączyło się w obchody jubileuszu i 22 kwietnia zorganizowało debatę, do udziału w której zaproszeni zostali uczniowie z Liceum im. Powstańców Warszawy. Dyskusja miała charakter debaty oksfordzkiej (biorą w niej udział dwa kilkuosobowe zespoły prezentujące przeciwstawne poglądy na dane zagadnienie) i wymagała od uczniów wykazania się znajomością historii średniowiecznej, szczególnie czasów panowania Mieszka I, a także skłaniała do formułowania wypowiedzi argumentacyjnych. Po ponadgodzinnej dynamicznej walce na bardziej i mniej trafne argumenty, cięte riposty i dowcipne komentarze jury zdecydowało, że zespół reprezentujący Liceum im. Powstańców był bardziej przekonujący niż zespół Mickiewiczaków. Tym razem zwyciężyli nasi przeciwnicy. Wszyscy uczestnicy debaty otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk pani Dyrektor Marzenny Zaworskiej. Na zakończenie szkolnych obchodów jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski obejrzeliśmy przedstawienie ukazujące początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich, które przygotowały klasy I A i II C we współpracy z panią Hanną Pacek i panem Piotrem Gisickim. Na następny jubileusz przyjęcia przez Polskę Chrztu trzeba będzie poczekać pięćdziesiąt lat. (Zdjęcia)

Konkurs „OPERATION 2016” organizowany jest przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, a jego celem jest promowanie kompetencji lingwistycznych i komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego wśród uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego i województw ościennych. Tematem przewodnim tegorocznej, piątej już edycji konkursu była równość płci. Wybór takiego właśnie zagadnienia odzwierciedlał szczególny charakter nadany w tym roku problemowi przemocy wobec kobiet przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy: „Rok 2016  Europejski Rok Walki z Przemocą wobec Kobiet”.

Konkurs składał się z dwóch etapów: pierwszy – pisemny, odbył się 10 marca na terenie szkół uczestniczących w eliminacjach, drugi etap miał charakter praktyczny i odbył się 30 marca w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. W pracach Komisji konkursowej uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły, panie: Maria Hinc, Maria Andrzejewska i Krystyna Dybowska-Głąb.

Mamy przyjemność poinformować, że w piętnastce finalistów konkursu znalazło się siedmiu Mickiewiczaków:

Miejsce I – Mateusz Stańczyk (III H)

Miejsce II – Magdalena Matyjaszek (III E)

Miejsce IV – Krzysztof Konopiński (III C)

Miejsce V – Mateusz Walczyk (III D)

Miejsce VII – Mateusz Barington (III D)

Miejsce VIII – Natalia Longota (III E)

Miejsce XV – Patryk Parol (III C)

Jesteśmy dumni z naszych finalistów! Serdecznie gratulujemy sukcesu!

(Galeria)

20160429 090952W piątek 29 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego klas III. Wzięli w niej udział uczniowie klas maturalnych, rodzice absolwentów, uczniowie klas młodszych, grono pedagogiczne naszej szkoły, a także – specjalnie zaproszeni na tę okazję – absolwenci Liceum im. Adama Mickiewicza z roczników ‘56 i ‘66. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów przez delegację uczniów i nauczycieli pod tablicą upamiętniającą poległych profesorów i uczniów Mickiewicza. Następnie po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Pani Dyrektor Marzenna Zaworska powitała wszystkich zebranych. W swoim przemówieniu pogratulowała absolwentom ukończenia szkoły, przypomniała trzy lata ich pracy w liceum oraz  życzyła, by udało im się zrealizować zaplanowane cele, by potrafili cieszyć się życiem codziennym i by zawsze pozostawali ze sobą w zgodzie. Tegorocznych maturzystów pożegnali również: w imieniu rady pedagogicznej – pani Izabela Bnińska, a także pan Jerzy Kalinowski – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów Mickiewicza i przedstawiciel Rady Rodziców – pan Stanisław Małek. Najważniejszym punktem zakończenia roku było wręczenie nagród wszystkim tym absolwentom, którzy szczególnie wyróżnili się, osiągając bardzo dobre wyniki w nauce i zdobywając wysokie miejsca w licznych olimpiadach i konkursach, a także zawodach sportowych. Pożegnanie tegorocznych maturzystów umilił występ wokalny Weroniki Ździeborskiej – laureatki tegorocznego M-Faktor. Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia  (Zdjęcia).

4 maja, w całym kraju absolwenci liceów ogólnokształcących i techników przystąpili do egzaminu dojrzałości.

Trzymamy kciuki za naszych maturzystów! Połamania piór!

 DSC7798dreim

14 kwietnia 2016 roku odbył się finał czwartej edycji konkursu wiedzy realioznawczej o krajach niemieckiego obszaru językowego „Dreimal Deutsch”, który organizowany jest przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz nasze Liceum. Idee przyświecające temu przedsięwzięciu to doskonalenie kompetencji językowych, integracja młodzieży, przełamywanie stereotypów kulturowych oraz budowanie poczucia wspólnoty w ramach Unii Europejskiej. Po raz kolejny konkurs swoim patronatem objęły następujące instytucje: Ambasada Austrii, Ambasada Niemiec, Ambasada Szwajcarii, Stowarzyszenie Bundestag Alumni Polska, Austriackie Forum Kultury, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży/Deutsch-Polnisches Jugendwerk oraz Burmistrz dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski i TVP Warszawa jako patron medialny wydarzenia. Jak co roku konkurs odbywał się w języku niemieckim, a jego zakres tematyczny obejmował jedenaście dziedzin – od polityki, społeczeństwa i kultury aż po kuchnię, technikę i życie codzienne. Przed przystąpieniem do rywalizacji uczestnicy otrzymali pełną bibliografię, która pomogła im przygotować się do odpowiedzi. W konkursie brało udział sześć drużyn, a w skład jury weszli samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Germanistyki UW, nauczyciel IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz przedstawiciel wydawnictwa Nowa Era.

W czwartej edycji konkursu „Dreimal Deutsch” zwyciężyła drużyna reprezentująca Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Kolejna, piąta edycja już za rok!