20160531 102955

17 i 31 maja w naszej szkole po raz kolejny zostały zorganizowane warsztaty mające na celu
zainteresowanie młodych ludzi tematyką administracji samorządowej. Wzięły w nich udział klasy I B i I H. Zasadniczym celem warsztatów jest popularyzacja wiedzy o samorządzie terytorialnym i społeczeństwie obywatelskim. Największym zainteresowaniem cieszyła symulacja przebiegu sesji Rady Miasta, podczas której uczniowie debatowali i głosowali nad projektami uchwał. Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy z Fundacją KSK   Pracownią Wspierania Organizacji Pozarządowych. Zdjęcia

Nasi siatkarze od lat osiągają wysokie miejsca w rozgrywkach szkolnej ligi siatkówki. Mamy wielkie szczęście do znakomitych zawodniczek i zawodników, ale także w dużej mierze jest to zasługa trenera Pawła Marciniaka, który przygotowuje drużyny do zawodów. W tym roku szczególnie mamy się czym pochwalić  dwoje zawodników naszej szkoły otrzymało zaszczytne tytuły:

Joanna Zgutka (III B)  została najlepszą siatkarką Warszawy szkolnej ligi siatkówki.

Jan Żaczek (II C) został najlepszym siatkarzem Warszawy szkolnej ligi siatkówki.

Gratulujemy!

Serdeczne gratulacje należą się również drużynie dziewcząt za zajęcie III miejsca w rozgrywkach szkolnej ligi siatkówki.

do pucharw

W poniedziałek 6 czerwca po raz kolejny spotkaliśmy się na warsztatach dotyczących organizacji pozarządowych prowadzonych przez panie ze stowarzyszenia „Od Trzeciej strony”. Podczas zajęć omawiane były między innymi takie zagadnienia jak: różnice między stowarzyszeniem a fundacją, na czym polega trzeci sektor?, ile działa w Polsce stowarzyszeń i fundacji?, dlaczego warto angażować się w wolontariat? oraz czy praca w organizacji pozarządowej to dobra alternatywa dla kariery w korporacji albo administracji publicznej? Warsztaty były świetną okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat organizacji pozarządowych, a także do poćwiczenia swoich umiejętności komunikacyjnych, zastanowienia się nad ciekawymi pomysłami i inicjatywami związanymi z własnymi zaiteresowaniami i zaplanowania projektu społecznego.

warsztaty od trzeciej strony

Uczniowie klasy II D wzięli udział w projekcie "Vademecum Młodego Przedsiębiorcy" realizowanym przez Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Warsztaty prowadzone przez psychologa oraz trenera biznesu pozwoliły na zdobycie umiejętności zwiększających szanse młodzieży wchodzącej na rynek pracy oraz wpłynęły na aktywizację i rozbudzenie zachowań przedsiębiorczych. Na zakończenie projektu przeprowadzony został konkurs, którego zadaniem było przygotowanie biznesplanu dla firmy swoich marzeń. W konkursie wzięli udział uczniowie warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły - Beata Zakrzewska z klasy II D zajęła w konkursie III miejsce uhonorowane cenną nagrodą rzeczową. Serdecznie gratulujemy!

beata1

11 czerwca dzięki współpracy z Milanowską Strzelnicą Pneumatyczną oraz uczestnictwu pana gen. bryg. Janusza Krugłego, który był sędzią głównym zawodów, przeprowadzono w Milanówku Klubowe Zawody na Srebrne i Brązowe Odznaki Strzeleckie dla uczniów naszego liceum oraz innych zainteresowanych osób. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

CAM01037-1