20151216 110109 dWszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że krew jest najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jednak liczba osób oddających krew jest wciąż zbyt mała w stosunku do potrzeb. Dlatego w naszym liceum 16 grudnia 2015 r. po raz kolejny odbyła się akcja pod hasłem: „Twoja krew – Moje życie!”, mająca na celu promocję idei aktywnego krwiodawstwa. Organizatorem wydarzenia, podobnie jak w roku ubiegłym, był profesor Piotr Gisicki, który wraz z uczniami klasy III E przygotował krótkie scenki pokazujące w jak wielu sytuacjach krew ratuje życie. Podczas akcji mogliśmy obejrzeć kilka prezentacji dotyczących idei krwiodawstwa, stereotypów związanych z oddawaniem krwi, a także dowiedzieć się, jak wygląda badanie krwi i co dzieje się z pobranym materiałem. Na koniec obejrzeliśmy film pokazujący metody i proces pobierania szpiku kostnego (komórek macierzystych). Zwieńczeniem wydarzenia było wyjście uczniów do Warszawskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w celu oddania własnej krwi jako daru płynącego prosto z serca. Na apel zachęcający do oddania krwi odpowiedziało 33 uczniów i sam organizator, profesor Piotr Gisicki.

Zobacz zdjęcia