22 marca odbył się konkurs drużynowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnychGra Ekonomiczna Deloitte zorganizowany przez firmę Deloitte we współpracy z Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie.

Uczestnicy konkursu musieli się zmierzyć z zadaniami z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii i matematyki. Wyzwanie polegało na rozsądnym, ale przynoszącym zyski, zarządzaniu ogromnym majątkiem obejmującym kopalnie diamentów, miliony afrykańskich franków i tropikalne plantacje bazylii. By powiększyć fortunę, uczniowie musieli ocenić oferty lokat bankowych, rozważyć inwestycje w akcje, zamianę franków na złoto lub spróbować pomnożyć majątek w kasynie. Do osiągnięcia sukcesu niezbędne okazały się znajomość ekonomii, procesów rządzących rynkami kapitałowymi, ale także żyłka ryzyka.

Z radością informujemy, że reprezentacja naszej Szkoły  uczniowie klasy II A: Kamil Bartlewski, Łukasz Chybicki, Krzysztof Nowak zajęli w konkursie trzecie miejsce. Gratulujemy!!! (Zdjęcia)

deloitte6