SGH Warsaw School of Economics objęła patronatem 4 klasy naszego liceum w ramach projektu Klas Akademickich SGH. Uczniowie klas: 1S, 1Z, 2D i 2S na bieżąco uczestniczą w licznych webinariach, wykładach spotkaniach oraz wspólnym pisaniu projektów. Dzięki dyrektorowi Krzysztofowi Maksymow uczniowie mogą realizować swoje pasje i współpracować z elitarnym światem nauki i biznesu.

Na ścianie szkoły została odsłonięta tablica informująca o objęciu patronatem Klasy Akademickiej przez SGH.

tablica

3 listopada 2022r. w SGH Warsaw School of Economics odbyło się rozpoczęcie roku akademickiego Klas Akademickich SGH, które dało początek współpracy między uczelnią a naszą szkołą.

Podczas uroczystości władze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przedstawiły plany dalszej współpracy oraz rozwoju programu Klas Akademickich SGH. W uroczystości wziął udział Dyrektor Krzysztof Maksymow oraz przedstawiciele klas o profilu matematyczno - geograficznym.

We wtorek 7 lutego 2023 r. w IV LO odbyła się prelekcja i debata poświęcona działalności i  funkcjonowaniu NBP. 
Prelekcję poprowadził z ramienia SGH, jako naszego partnera i jednocześnie eksperta, dr Kamil Gemra z Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji. Następnie odbyła się debata, w której wzięli udział uczniowie przygotowujący projekt z różnych klas. Uczniowie otrzymali cenne, przydatne nagrody ufundowane przez SGH.