NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE (BILINGUAL EDUCATION)

NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE (BILINGUAL EDUCATION) 
 Nauczanie dwujęzyczne to metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, które oparte jest na jednoczesnym przekazaniu treści z dziedziny nauczanego przedmiotu i elementów języka obcego. Metoda CLIL spełnia założenia Komisji Europejskiej na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Od roku szkolnego 2023/2024 jedną z innowacyjnych metod nauczania języka obcego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Warszawie jest właśnie kształcenie dwujęzyczne z językiem angielskim. Oznacza to, że w oddziałach dwujęzycznych nauczanie odbywa się równolegle w dwóch językach: polskim i angielskim. Absolwenci oddziału dwujęzycznego przygotowywani są do matury dwujęzycznej z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie, a na lekcjach języka angielskiego do matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym (poziom biegłości językowej - C1). Każdy uczeń oddziału dwujęzycznego ma kilka przedmiotów nauczanych dwujęzycznie – od nowego roku szkolnego 2024/2025 w naszej szkole kształcenie dwujęzyczne będzie odbywać się już na matematyce, biznesie i zarządzaniu, oraz geografii.

Od roku szkolnego 2024/2025 będą funkcjonować 2 oddziały dwujęzyczne w naszej szkole:
- 2DJ – przedmioty nauczane dwujęzycznie: matematyka, biznes i zarządzanie (oraz język angielski na poziomie dwujęzycznym),
- 1DJ – przedmioty nauczane dwujęzycznie: matematyka, geografia (oraz język angielski na poziomie dwujęzycznym).  Warto dodać, iż absolwenci legitymujący się maturą zdaną na poziomie dwujęzycznym otrzymują korzystne przeliczniki w rekrutacji na studia!  Zachęcamy do obejrzenia filmu informacyjnego dotyczącego nauczania dwujęzycznego w szkołach przygotowany przez ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji - publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki):
https://youtu.be/nBZk9c-La-8?feature=shared