Najważniejsze informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego

na rok szkolny 2024/2025

Przypominamy, że 21 czerwca (piątek)  o godz. 13.30 odbędzie się  sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego (2 termin i tylko dla kandydatów do klasy dwujęzycznej)  w IV LO im. Adama Mickiewicza przy ul. Saskiej 59 w Warszawie.
Prosimy o wcześniejsze przybycie i zabranie ze sobą dokumentu tożsamości i długopisu (rejestracja kandydatów rozpoczyna się od 12:30). Przed przybyciem proszę upewnić się, że nasza szkoła przypisana jest do danego ucznia w systemie rekrutacji. Jest to drugi termin sprawdzianu, przeznaczony dla uczniów, którzy  nie mogli uczestniczyć w terminie pierwszym.
 Wyniki sprawdzianu będą opublikowane  na indywidualnym koncie Kandydata w systemie VULCAN. Wyniki nie będą upublicznione w szkole.
 

UWAGA: 

W dn. 15-29 maja 2024 r. (do godz. 15) prosimy wszystkich Kandydatów o elektroniczne składanie wniosków w systemie na stronie https://warszawa.edu.com.pl/kandydat .

Wnioski składane w formie papierowej również muszą być zarejestrowane w formie elektronicznej (nie należy mylić tego z wnioskiem podpisanym elektronicznie). W przypadku wniosku podpisanego w formie papierowej należy najpierw założyć konto kandydata w systemie rekrutacji i podać dane osobowe bez konieczności podpisywania profilem zaufanym.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, dostępnym na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA --> REGULAMIN (https://mickiewicz.edu.pl/rekrutacja/regulamin-rekrutacji.html).
 
KANDYDACI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ 1DJ zobowiązani są dodatkowo (bez konieczności dodatkowej rejestracji, wystarczy wniosek z systemu z zaznaczoną klasą 1DJ złożony elektronicznie lub osobiście w wersji papierowej - podpisany przez kandydata oraz prawnego opiekuna) do udziału w sprawdzianie kompetencji językowych z języka angielskiego.
 
TERMINY SPRAWDZIANU:
- I termin (główny): 7.06.2024 r., godz. 13:30
- II termin: 21.06.2024 r.,  godz. 13.30
- III termin (rekrutacja uzupełniająca): 1.08.2024 r., godz. 10.00
 
Sprawdzian odbędzie się w IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie przy ul. Saskiej 59. 
 
 Kandydac, którzy z udokumentowanych losowych przyczyn, nie przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych w pierwszym terminie, mogą do niego przystąpić w drugim lub trzecim terminie. Wszelkie zaświadczenia potwierdzające udokumentowaną nieobecność Kandydata w 1. terminie proszę zabrać ze sobą w dniu 2. lub 3. terminu sprawdzianu.
 
Kandydaci zobowiązani są do:
- punktualnego przybycia (15 minut przed godziną rozpoczęcia sprawdzianu),
- podpisania listy obecności,
- zabrania ze sobą dokumentu tożsamości,
- posiadania długopisu z czarnym tuszem (niezmazywalnym)
- zapoznania się z zakresem materiału na sprawdzian (dostępny w regulaminie rekrutacji --> załącznik nr 1 lub w linku poniżej).

Zakres materiału na egzamin wstępny z j.angielskiego

Sprawdzian kompetencji językowych - przykładowe polecenia

Z planu naboru wynika, że w tym roku sprawdzian z j. angielskiego organizują następujące szkoły:

 1. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
 2. IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 3. XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
 4. XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
 5. XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
 6. XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa
 7. XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
 8. XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
 9. XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
 10. LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
 11. CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana      
 12. CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego
 13. CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
 14. Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego

  

terminarz do pobrania

 

 https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-rekrutacja