Uwaga kandydaci i rodzice!

przy składaniu oryginałów świadectw i zaświadczeń należy OBOWIĄZKOWO dołączyć i złożyć:

  • Kwestionariusz osobowy.
  • Oświadczenie woli podjęcia nauki podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów*.
  • Oświadczenie o wyborze religia/etyka* podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów.
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych.

* Wyżej wymienione dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki „Rekrutacja”   lub  przy wejściu do szkoły.

Dodatkowo kandydat musi  znać nazwę właściwego Urzędu Miasta /Gminy, dzielnicę oraz miejscowość, któremu podlega z racji zameldowania.

*W przypadku braku możliwości podpisania w/w dokumentów przez jednego z rodziców /prawnego opiekuna należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające.

Będzie przyjmowany tylko pełny komplet dokumentów.

UWAGA !!!  3 zdjęcia - każde podpisane na odwrocie:

imię nazwisko i klasa !!!!!

należy dostarczyć do wychowawcy

              w PIERWSZYM TYGODNIU NAUKI.

Natomiast karty zdrowia należy dostarczyć, po rozpoczęciu roku, do pani pielęgniarki.