UWAGA RODZICE I KANDYDACI DO SZKOŁY DO KLASY II LUB III
PODANIA O PRZYJĘCIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025 PROSIMY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W SIERPNIU.
Podanie można pobrać ze strony szkoły z zakładki REKRUTACJA ( podanie do kl. II lub III ).
Do podania musi/szą być dołączone kopia/e świadectwa z klasy I lub I i II.
Decyzja w sprawie przyjęcia będzie rozpatrzona w ostatnich dniach sierpnia ( po egzaminach poprawkowych ).
 
  1. Kwestionariusz osobowy.pdf
  2. Formularz wyboru religii / etyki
  3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny - 15.05.2024
  4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - 15.05.2024
  5. Podanie o przyjęcie do klasy I w ramach rekrutacji uzupełniającej
  6. Podanie o przyjęcie do klasy II lub III oraz klasy I (w ciągu roku szkolnego) 2024/2025
  7. Podanie_do_Dyrekcji_o_przyjęcie_do_klasy II lub III oraz I (w ciągu roku szkolnego)_szkoły-uczeń_niepełnoletni
  8. Przeniesienie ucznia między profilami dla klas I w roku szk. 2024/2025

 

Uwaga!
Dokumenty 1 - 4 składamy przy potwierdzeniu woli podjęcia nauki.