Projekt „Orły Powązkowskie” miał za zadanie uczczenie pamięci polskich żołnierzy, którzy zostali pochowani na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach. Jego celem było stworzenie zakładki na stronie internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w której znalazły się zdjęcia z tablic i płyt nagrobnych z orłami polskimi, stanowiącymi szczególne znaki pamięci oraz będącymi odzwierciedleniem przeszłości polskiego oręża i symbolem towarzyszącym polskim żołnierzom. Założeniem projektu było przede wszystkim zaznajomienie uczniów szkoły z historią poszczególnych bohaterów, pochowanych na cmentarzu powązkowskim. Mamy nadzieję, że przyczynił się on również do zainteresowania przeszłością konkretnych formacji wojskowych, w których ci służyli, a może też ogólniej historią wojskowości, a nawet falerystyką wojskową lub heraldyką. Po uporządkowaniu przekazanych fotografii powstał ich opis zawierający listę współautorów.

link do efektu końcowego

https://drive.google.com/drive/folders/1Y4ECdme80XC8nU5NdDAkfQu2hCoJBQpe?usp=sharing

Orły Powązkowskie