kształtowanie postaw otwartości, dialogu i akceptacji wobec różnorodności mniejszości oraz innych kultur poprzez rozwijanie pasji poznawczych i umiejętności badawczych wśród uczniów IV LO im. Adama Mickiewicza.

Projekt napisali: P. Krzysztof Maksymow i P. Agnieszka Zalewska

Klasa 1s w czerwcu 2022 r. przeprowadziła happening „Wielokulturowa Praga Południe” przed Urzędem Dzielnicy Praga Południe, a także prelekcję, quizy i pokazy podczas imprezy szkolnej „W czerwcu spotkajmy się na Saskiej 59 w Warszawie”. Celem akcji było uświadamianie i znaczenie wielokulturowości w życiu codziennym i w kształtowaniu miejsca, w którym znajduje się szkoła.

Klasa 1s w ramach projektu w maju 2022 r. rozpoczęła dyskusję nt. chęci powołania w szkole Rzecznika ds. Tolerancji i Dialogu, który
powinien:
- organizować jakieś dni tematyczne dotyczące tych tematów np. dzień miłego słowa,
-rozmawiać o tych tematach z uczniami i nauczycielami,
- organizować akcje edukacyjne dotyczące zdrowego wyznaczania swoich granic,
- wraz z uczniami robić plakaty dotyczące spraw tolerancji i zdrowej komunikacji,
- reagować w razie sytuacji przejawów nietolerancji,
- promować akcje pro tolerancyjne,
- organizować warsztaty które odmieniły by stereotypy obecne w naszym społeczeństwie,
- działać na korzyść uczniów oraz brać pod uwagę ich inicjatywy na temat zwiększenia tolerancji w naszej szkole,
- być osobą empatyczną.

Czy rzecznik do spraw Tolerancji i Dialogu jest potrzebny?

Część zadań Rzecznika Tolerancji i Dialogu realizuje rzecznik do spraw ucznia. Rzecznik do spraw ucznia odpowiedzialny jest za nawiązywanie dialogu w sytuacjach spornych między uczniami. Mimo wszystko rzecznik do spraw Tolerancji i Dialogu mógłby pomóc w wielu sprawach dotyczących tolerancji. W naszych czasach duża część osób chce edukować się na temat tolerancji i chce aby inne osoby tez mogły usłyszeć o tym i spróbować się do tego przekonać. Była by to osoba, która sprawowała ważną funkcji w naszej szkole i mogła by natychmiast reagować w sytuacji braku tolerancji.

W dniach między 1 kwietnia 2022 r., a 31 maja 2022 r. klasa 1 s przygotowała wystawę i prelekcję on-line dla szkół podstawowych Pragi Południe dot. wielokulturowości Pragi Południe. Uczniowie odpowiadali na pytania ósmoklasistów, a także pokazywali zróżnicowanie kulturowe Dzielnicy.

 saska kępa284288131 5476401459058480 841239297048410470 n  makarony prawoslawie sławni praga  285842078 1311485376043147 1299634531337428943 n

Klasa 1s wraz z nauczycielem Panią Agnieszką Zalewską w piątek 22 kwietnia 2022 r. udała się na Rondo Wiatraczna, gdzie przeprowadziła wywiady z mieszkańcami, w tym mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Z przeprowadzonych wywiadów nasunęły się następujące wnioski:
a) Mieszkańcy Polski starają się być osobami tolerancyjnymi,
b) Mieszkańcy Pragi Południa są osobami tolerancyjnymi, którzy utrzymują ścisłe relacje z mniejszościami,
c) Na Pradze Południe odbywa się wiele inicjatyw, które zachęcają do prezentowania odrębności kulturowej i narodowej,
d) Mniejszości na Pradze Południe nie czują się dyskryminowani, ani nie wskazali żadnych zachowań mających znamiona dyskryminacji,
e) Mniejszości na Pradze Południe głównie zajmują się lokalnym handlem,
f) Bariera językowa jest pokonywana dzięki wsparciu Dzielnicy w realizacji licznych kursów językowych i procesów asymilacyjnych,
g) Mniejszości chwalą Polaków za poczucie solidarności i kuchnię.