„Echo” Henry Jamesa

Wydawnictwo Prószyński i S-ka

Warszawa 2016

Niepublikowana dotychczas w Polsce opowieść Henry’ego Jamesa pokazuje zderzenie mentalności amerykańskiej z europejską w II połowie XIX w. na przykładzie dwóch rodzin – Dossonów i Probertów.

Zwiedzanie Paryża i podejmowane kroki związane z zawarciem małżeństwa są tu tylko pretekstem do portretowania psychiki bohaterów. Ważniejsze od tego, co się dzieje, są ich reakcje, zachowania, gesty oraz to, co sobie uświadamiają i czego o sobie się dowiadują.

W tym krótkim utworze znajdziemy i intrygę, i skandal, i obraz życia codziennego wyższych sfer towarzyskich. Narrator wciąga czytelnika w opisywaną rzeczywistość, co pozwala poczuć atmosferę dziewiętnastowiecznych wojaży.

Książka zakupiona w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.