4 marca w środę klasa 2 B wraz z wychowawcą Krzysztofem Kotwickim wybrała się z wizytą do gmachu Sejmu RP. Trasę zwiedzania rozpoczęliśmy w Centrum dla Zwiedzających, gdzie obejrzeliśmy wystawę dotycząca sejmowania w okresie I Rzeczpospolitej, a także makietę współczesnego kompleksu budynków sejmowych. Niezapomnianym wydarzeniem  było wejście do Sali Posiedzeń znanej wszystkim z telewizyjnych relacji. Tam, siedząc na galerii, uczniowie uzyskali informacje na temat historii i funkcji Sejmu i Senatu, inicjatywy ustawodawczej, rozmieszczenia klubów i kół poselskich na sali posiedzeń. Przewodnik oprowadził nas także po Holu Głównym, na którym znajduje się tablica upamiętniająca posłów II Rzeczypospolitej poległych w czasie II wojny światowej oraz tablica upamiętniająca uczestników katastrofy smoleńskiej. Następnie przeszliśmy do sali obrad Senatu, gdzie usłyszeliśmy krótko o pracach izby wyższej polskiego parlamentu.