Terminy postępowania rekrutacyjnego 
na rok szkolny 2022/2023,

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 stycznia 2022 r.

TERMINY
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów
do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:
- czteroletnich liceów ogólnokształcących
- pięcioletnich techników
- trzyletnich branżowych szkół I stopnia
- klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe
na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2022 r.
- trzyletnich branżowych szkół I stopnia
na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.

terminy1terminy2terminy3terminy4