Szanowni Państwo,
 
miło nam poinformować, że projekt  „Eko Szkoła – Eko Dzielnica”–  Mickiewiczacy świadomi zmian klimatu, opiekując się nim. Budowanie wśród uczniów IV LO świadomości ekologicznej, popularyzowanie postaw dbałości o środowisko w przestrzeni lokalnej autorstwa dyrektora Krzysztofa Maksymow i nauczyciela geografii Agnieszki Zalewskiej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach WIE - Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. 
Projekt dotyczy  przedsięwzięć z zakresu działań proekologicznych związanych z ochroną klimatu i budowaniem postaw ekologicznych oraz wdrażaniem ekologicznych działań ukierunkowanych na rozwój zrównoważony.
Celem projektu jest  budowanie świadomości ekologicznej. Rozwijanie pasji poznawczych, umiejętności dostrzegania zagrożeń klimatycznych oraz wdrażanie działań zachowań ukierunkowanych na ochronę klimatu i zasobów środowiska naturalnego.
W ramach projektu odbędą się nie tylko wykłady na uczelniach wyższych (w tym naszych partnerów), konkursy, debaty, wydarzenia o tematyce ekologicznej nie tylko wśród uczniów naszego liceum, ale mieszkańców Saskiej Kępy, happening „Eko Dzielnica – Eko Mieszkańcy”
Do współpracy przy realizacji projektu zostali zaproszeni m.in.: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie i inni. 
Dzięki projektowi zostaną sfinansowane m.in: budowa szklarni wraz z ekologicznym kompostownikiem, zbiorniki magazynujące wodę czy posadzone drzewa tlenowe na terenie szkoły. 
Serdecznie gratulujemy

Program Partnerski Erasmus 

Priorytet: 5 Promowanie naszego europejskiego stylu życia
Działanie: 5.1 Przestrzeganie zasad prawa
Nazwa projektu: EUdemos - Unia Europejska dla ludności, ERASMUS-JMO-2022-Networks-Schools, wniosek nr 10185710
 
 
 Erasmus
 
 
 
Uczniowie naszego liceum w ramach projektu WIE EkoWisła EkoJa przygotowali prace na tematy związane z Wisłą i ekologią naszej rzeki.
Problemy, które poruszali w swoich pracach i plakatach to " Zanieczyszczenia Wisły", 
"Ekologia Wisły i jej najbliższej okolicy " , " Czystość wody w Wiśle", " Poprawa jakości wody w Wiśle".
Wszystkie wykonane prace pokazują jak ważnym problemem dla nas wszystkich jest czysta woda i czyste środowisko.Wszyscy zdajemy sobie sprawę,że to od Nas zależy jak wygląda i jak będzie wyglądać w najbliższej przyszłości rzeka i woda w niej. Zdajemy sobie sprawę,że to na nas ciąży odpowiedzialność za "Ekologiczną Wisłę".