Program Partnerski Erasmus 

Priorytet: 5 Promowanie naszego europejskiego stylu życia
Działanie: 5.1 Przestrzeganie zasad prawa
Nazwa projektu: EUdemos - Unia Europejska dla ludności, ERASMUS-JMO-2022-Networks-Schools, wniosek nr 10185710
 Erasmus projekt