KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

I  półroczeod 2.09.2020 do12.01.2021

Dni wolne

1

11 listopada 2020

Święto Niepodległości

2

18 grudnia 2020 (piątek)

Święto szkoły

3.

21 grudnia – 22 grudnia  2020 r.

23 grudnia – 31grudnia  2020 r.

Dni dyrektorskie

Ferie Bożonarodzeniowe

4.

6 stycznia 2021 ( środa)

Święto Trzech Króli

5.

18 stycznia –31stycznia 2021r.

Ferie zimowe

 

Spotkania z rodzicami

1.

3 września 2020 godz. 17.30

3 września 2020 godz. 18.30

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych

2.

7 września 2020 godz.17.30

8 września 2020 godz.17.30

8 września 2020 godz. 18.30

Spotkanie dyrekcji i wychowawców kl. II

 

3.

9 września 2020godz. 17.30

9 września 2020 godz. 18.30

Spotkanie dyrekcji i wychowawców kl. III.

4. 

17 listopada 2020 godz.18

Dzień otwarty

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

II półrocze   od 13.01.2021 do25.06.2021

Dni wolne

1.

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r.

Ferie wielkanocne

2.

3 maja 2021r. (poniedziałek)

Święto 3 Maja

3.

4 maja - 11 maja 2021r. (wtorek)

Matury - dni wolne od zajęć dydaktycznych

4.

3 czerwca 2021 r. (czwartek)

Boże Ciało  

5.

4 czerwca 2021 r. (czwartek)

Dzień wolny - decyzja dyrektora

6.

25 czerwca 2021 r. (piątek) godz.10

Zakończenie roku szkolnego

Zebrania z rodzicami

 

1.

23 marca 2021 godz.18

Zagrożenia klas trzecich i dzień otwarty dla wszystkich

2.

18 maja 2021godz.18

Zagrożenia i dzień otwarty kl .I i II