Profile klas 2024/2025

Kliknij na nazwę klasę w celu wyświetlenia prezentacji  i zapoznania się szczegółowo z danym profilem

klasa

Przedmioty realizowane wg podstawy rozszerzonej

języki obce

Przedmioty zaliczane w 2024/2025 r.do punktacji ogólnej

1a (matematyczno-fizyczna) 
Biznes i Marketing

  matematyka, fizyka, 
język angielski

język angielski - poz. rozszerzony
( kontynuacja )
język niemiecki – od podstaw

język polski, matematyka,
fizyka, chemia

1i (matematyczno-informatyczna)
Biznes i Technologia

      matematyka, informatyka,  język angielski

język angielski - poz. rozszerzony
( kontynuacja )
język hiszpański - od podstaw

język polski, matematyka,
fizyka, chemia

1L (biol-chem)
Lekarska

              matematyka, biologia, chemia

język angielski - kontynuacja
język niemiecki -      od podstaw

Język polski, matematyka, biologia, chemia

1DJ (matematyczno-ekonomiczna) Menadżerska
(dwujęzyczna)

    matematyka, geografia

język angielski - poz. rozszerzony
( kontynuacja)
język hiszpański- od podstaw

Język polski, matematyka,
fizyka, język obcy

1s (matematyczno - ekonomiczna)
klasa Akadmicka SGH

         matematyka,  geografia,  język angielski

język angielski - poz. rozszerzony
( kontynuacja)
język niemiecki - od podstaw

język polski, matematyka,
geografia, fizyka

Klasa dwujęzyczna – egzamin z języka angielskiego     Zakres materiału na egzamin wstępny z j.angielskiego

Klasa L – dodatkowy język łaciński od klasy drugiej

Dla osób chętnych możliwość zorganizowania zajęć dodatkowych/fakultetów m.in. z języków obcych, możliwe od klasy drugiejtrzeci język obcy do wyboru (szwedzki, włoski, rosyjski, francuski, łacina, niemiecki, hiszpański, arabski, mandaryński), a także inne zajęcia dodatkowe(koło szachowe, koło taneczne, koło musicalowe, koło matematyczne i inne).