Profile klas 2020/2021

  

Nazwa oddziału

Przedmioty realizowane 
wg podstawy rozszerzonej:

Języki

1 A

matematyczno – fizyczna

matematyka, fizyka, j. angielski

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)
język niemiecki (od podstaw/kontynuacja)

1 B
geograficzno – społeczna

geografia, wiedza o społeczeństwie,
j. angielski

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)
język niemiecki (od podstaw/kontynuacja)

1 C
matematyczno – informatyczna

matematyka, informatyka, j. angielski

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)
język niemiecki
(od podstaw/kontynuacja)

1 E
biologiczno chemiczna 

biologia, chemia, matematyka

język angielski poziom podstawowy
(kontynuacja)
język niemiecki
(od podstaw/kontynuacja)

1 H
humanistyczna

język polski, historia, język angielski

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)
język francuski (od podstaw)

 

pobierz plik