Profile klas 2021/2022

 

Nazwa oddziału

Przedmioty realizowane 
wg podstawy rozszerzonej:

Języki

Przedmioty zaliczane
w 2021/2022 r.
do punktacji ogólnej

1 A
matematyczno – fizyczna

matematyka, fizyka, j. angielski

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)
język niemiecki (od podstaw)

j. polski, matematyka,
fizyka, chemia

1 B
geograficzno – społeczna

geografia, wiedza o społeczeństwie,
j. angielski

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)
język francuski (od podstaw)

j. polski, matematyka,
geografia, historia

1 C
matematyczno – informatyczna

matematyka, informatyka, j. angielski

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)
język niemiecki (od podstaw)

j. polski, matematyka,
fizyka, chemia

1 E
biologiczno – chemiczna 

biologia, chemia, matematyka

język angielski poziom podstawowy
(kontynuacja)
język rosyjski (od podstaw)

j. polski, matematyka,
biologia, chemia

1 S
matematyczno – geograficzna

matematyka, geografia, j. angielski

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)
język niemiecki (od podstaw)

j. polski, matematyka,
geografia, chemia