DLA UCZNIÓW KLAS IV  2023/2024

Deklaracje składacie do 2.10.2023r. poniedziałek do godz. 14.00

DEKLARACJA (do ściągnięcia)

1. Deklaracje  wypełniacie komputerowo czytelną ( większą ) czcionką lub ręcznie drukowanymi literami.    

2. Deklarację należy wydrukować DWUSTRONNIE.

  

3. Proszę nie dołączać do deklaracji dwóch ostatnich stron tj. 6 i 7

       Pamiętajcie o podpisaniu wydrukowanej deklaracji  w odpowiednim  miejscu i wpisaniu daty.

4. Każda późniejsza zmiana do 7.02.2024r. wymaga osobistego zgłoszenia sie do sekretariatu i dokonania zmiany w deklaracji.

Nie wypełniacie części E1  oraz F2, F3, F4.1, F4.2

UWAGA ABSOLWENCI, KTÓRZY CHCĄ POPRAWIĆ WYNIK MATURY.

Deklaracje składacie do 7.02.2024r.

Deklarację składacie OSOBIŚCIE w sekretariacie szkoły.
Wszystkich absolwentów, których dotyczy opłata za egzamin proszę o dokładne zapoznanie się na stronie OKE z komunikatem w tej sprawie.

  1. Deklaracja jest zamieszczona na stronie szkoły w zakładce Matura.

1.Deklaracje  wypełniacie komputerowo czytelną ( większą ) czcionką lub ręcznie drukowantmi literami.   

2.Deklarację należy wydrukować DWUSTRONNIE.

3.Proszę nie dołączać do deklaracji dwóch ostatnich stron tj. 6 i 7 dotyczących opłat.

    Pamiętajcie o podpisaniu wydrukowanej deklaracji  w odpowiednim

    miejscu i wpisaniu daty.

5Każda późniejsza zmiana do 7.02.2023r. wymaga osobistego zgłoszenia się do sekretariatu i dokonania zmiany w deklaracji.

 

Upoważnienie do odbioru matury.