DLA UCZNIÓW KLAS III  2021/2022

Deklaracje składacie do 30.09.21r. czwartek do godz. 14.00

DEKLARACJA (do ściągnięcia)

1. Deklaracje  wypełniacie komputerowo czytelną ( większą ) czcionką.    

2. Nie zdajecie egzaminów ustnych.

       Możecie je jednak zdawać jeżeli są wam potrzebne do rekrutacji na uczelnię

       zagraniczną.

3. Deklarację należy wydrukować DWUSTRONNIE.

       Będą 3 kartki czyli 5 str.

4. Proszę nie dołączać do deklaracji dwóch ostatnich stron tj. 6 i 7

       Pamiętajcie o podpisaniu wydrukowanej deklaracji  w odpowiednim

       miejscu.

5. Każda późniejsza zmiana do 7.02.2022r. wymaga ponownego wypełnienia

   deklaracji, wydrukowanie jej i złożenia w sekretariacie.

Na str. 5 proszę nie zaznaczać punktu  H3 – wnoszenie opłat oraz

H5 dotyczącego deklaracji ostatecznej.

UWAGA ABSOLWENCI, KTÓRZY CHCĄ POPRAWIĆ WYNIK MATURY.

Deklaracje składacie do 7.02.2022r.

Deklarację składacie OSOBIŚCIE do sekretariatu szkoły.
Wszystkich absolwentów, których dotyczy opłata za egzamin proszę o dokładne zapoznanie się na stronie OKE z komunikatem w tej sprawie.

  1. Deklaracja jest zamieszczona na stronie szkoły w zakładce Matura.

2.Deklaracje  wypełniacie komputerowo czytelną ( większą ) czcionką.   

3.Deklarację należy wydrukować DWUSTRONNIE.

4.Proszę nie dołączać do deklaracji dwóch ostatnich stron tj. 6 i 7 dotyczących opłat.

    Pamiętajcie o podpisaniu wydrukowanej deklaracji  w odpowiednim

    miejscu.

5. Każda późniejsza zmiana do 7.02.2022r. wymaga ponownego

wypełnienia deklaracji, wydrukowanie jej i złożenia w sekretariacie.