Klasa 2W wzięła udział w wykładzie online pt. „ Czy wystarczy znać 1000 słówek? Ilościowe aspekty znajomości języka obcego”, który został przeprowadzony przez panią dr. hab. A. Leńko-Szymańską z Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW. Podczas spotkania, które miało także elementy warsztatowe, zastanawialiśmy się, z czego składa się język, ile znamy słów w języku polskim i obcym, a także wyliczyliśmy razem z panią profesor, ile lat trzeba się uczyć, żeby w tempie 30 słówek na tydzień opanować język obcy na poziomie znajomości słownictwa natywnego użytkownika. Podczas wykładu zajrzeliśmy również do pracowni Instytutu Lingwistyki Stosowanej i dowiedzieliśmy się, że poza dwoma głównymi językami obcymi studenci poznają tam wybrany język trzeci, którym może być albo japoński, albo szwedzki. Przy okazji, na wykładzie poznaliśmy kilka słów polskich – ciekawe, czy wiecie, co to jest brzeszcze czy frez:)

Amelia Ryń, Bartosz Sławecki, kl. 2W