Jak mawiał Walter „Długa dyskusja oznacza, że obie strony nie mają racji”. Wybraliśmy zatem formułę debaty oksfordzkiej by porozmawiać o znaczeniu praw autorskich i pełnoletniości w życiu ucznia. We wtorek 15 czerwca drużyny z naszego liceum oraz XIX Liceum im. Powstańców Warszawy stanęły do pojedynków słownych o tematach „Prawa autorskie - ograniczeniem swobody działalności uczniów” oraz „Pełnoletniość pozytywnie wpływa na możliwości edukacyjne”.

Mówcy wykazali się szeroką wiedzą merytoryczną, umiejętnościami retorycznymi oraz współpracy w zespole. Tym samym każde z 4 – minutowych wystąpień budziło ciekawość i podziw publiczności, utrudniając jury wyłonienie zwycięzców. Ostatecznie pierwszą debatę wygrał zespół XIX LO w składzie: Małgorzata Szewczak, Adrianna Stępień, Weronika Huper, Karolina Żmijewska; drugą zespół IV LO, które reprezentowali: Amelia Lewczuk, Natalia Wojtal, Mateusz Jakubowski oraz Wiktor Podrucki.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu WIE „Ubi societas, ibi ius – Gdzie społeczeństwo, tam prawo.”