UNESCO Campus wirtualnie 6

7 listopada kl. 4B wzięła udział w wideokonferencji UNESCO poświęconej programowi UNESCO Campus. W jego ramach dąży się do włączenia jak największej liczby uczniów i nauczycieli w debatę na najważniejsze z aktualnych tematów.

W tegorocznej edycji – skorelowanej z 70-leciem powstania Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO – temat „Acting for Peace” wybrzmiał szczególnie doniośle. Wysłuchaliśmy wystąpienia Saurei Didry Stancioff na temat mediacji, które można realizować zarówno w kontekście nam bliskim, czyli szkolnym, jak i na poziomie międzynarodowym, a ich sukces zależy od zaufania oraz wyważonego poziomu oczekiwań. W sesji Q&A pojawiło się dużo pytań z Armenii, a my zastanawialiśmy się nad możliwością pojednania między Palestyną i Izraelem, nie mówiąc już o Ukrainie i Rosji. Kolejny prelegent, Panji Haryo Purnoma z Indonezji, opowiedział o wciąż potrzebnych i podejmowanych próbach pojednania i wzajemnego zrozumienia między uczniami indonezyjskimi i niderlandzkimi w kontekście przeszłości kolonialnej. Brzmiało to egzotycznie, a jednak warto pamiętać, że przeszłość kolonialna wciąż ma wpływ na poziom życia i sytuację polityczną w wielu regionach świata. Przywołajmy na koniec znany cytat: „Give peace a chance!”

  Klasa 4B

Szkolny Klub UNESCO

UNESCO Campus wirtualnie 1

 

UNESCO Campus wirtualnie 2

 

UNESCO Campus wirtualnie 3

 

UNESCO Campus wirtualnie 4

 

UNESCO Campus wirtualnie 5