W tym roku, po raz kolejny, włączamy się do akcji ,,Zaczytani", której celem jest zbiórka książek dla szpitalnych bibliotek. Akcja trwa od 8 września do 11 października 2020 roku. Książki można przynosić do biblioteki – powinny być one w dobrym stanie, przeznaczone dla dzieci, młodzieży lub dorosłych i wydane po 2000 roku.

Zasady zwrotu lub wypożyczania książek z biblioteki szkolnej od dnia 1.09.2020 dla uczniów, nauczycieli i  innych pracowników szkoły IV LO im. Adama Mickiewicza

 

 1. Biblioteka szkolna będzie otwarta zgodnie z godzinami pracy umieszczonymi na drzwiach biblioteki i stronie internetowej szkoły.

 2. Piątek jest dniem bibliotecznym, a więc biblioteka jest zamknięta dla czytelników (w tym czasie nauczyciel bibliotekarz prowadzi wewnętrzne prace biblioteczne).

 3. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej uwzględniające rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły w czasie pandemii koronawirusa:

A. Z biblioteki korzystają osoby zdrowe, które nie miały w ciągu ostatnich dwóch tygodni kontaktu  z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.

B. Uczniowie przychodzący do szkoły i biblioteki zakładają maseczki ochronne / przyłbice.

C.  Uczniowie czekający w kolejce do biblioteki zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego 1,5 – 2 m.

D.  Do pomieszczenia biblioteki należy wchodzić pojedynczo. Zwracane książki zostają przekazane nauczycielowi bibliotekarzowi poprzez włożenie ich do pudła ustawionego przy drzwiach wypożyczalni.

E.  Zamówienie na nowe książki składamy na kartce, wrzucamy je do pudełka, książki odbieramy na następnej przerwie.

F.  Nowe wypożyczane książki uczeń odbiera z biurka nauczyciela bibliotekarza. 

 1.  Nauczyciel bibliotekarz pełni dyżur w maseczce ochronnej i rękawiczkach

 2.    Pomieszczenie biblioteczne jest regularnie wietrzone.

 3.   Dezynfekcji podlega blat stolika, na który uczniowie odkładają zwracane książki, natomiast książki przechodzą co najmniej 24- godzinną kwarantannę.

 4.    Czytelnia biblioteczna zostaje zamknięta do odwołania, nie ma możliwości korzystania z komputera znajdującego się w czytelni.

   

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

Załączniki:

 1. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji pdf
 2. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji word
 3. Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DLA KLAS PIEWSZYCH (robocze)

Spotkanie na boisku szkolnym w dniu 1 września o godzinie 12.30.
Prosimy uczniów o ustawianie się w miejscach zgodnie z umieszczonymi literkami klas.
Obowiązuje pełen reżim sanitarny: maseczka i dezynfekcja dłoni.
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne prosimy rodziców
o nieuczestniczenie w roboczym rozpoczęciu roku.

Zestaw podręczników w roku szkolnym 2020/2021

Klasy 1  Klasy 2 A - HKlasy 2 I - W Klasy 3

Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej uczniowie naszego Liceum (klasa IIb i IIIb) uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Bitwa Warszawska – międzypokoleniowy most pamięci”, organizowanym w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Autorką i koordynatorką projektu jest p. Agnieszka Zalewska.

LOGO Bitwa Warszawska1autor: Bartosz Sławecki, klasa. IIw

W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się bitwa, która przesądziła o losach wojny polsko-bolszewickiej oraz zatrzymała pochód Armii Czerwonej na Europę Zachodnią. Okrzyknięto ją później jedną z 18. przełomowych bitew w historii świata.